«SAMMEN – et generasjonstreff» er et nyskapende prosjekt der JOY kobler sammen jobbtilbud for ungdom med aktivisering for eldre.

JOY har ansatt 27 ungdommer i SAMMEN-prosjektet fordelt i to team. Hvert team besøker tre av følgende sykehjem / omsorgsboliger månedlig: Søreide sykehjem, Mildeheimen sykehjem, Sandsli bo- og aktivitetssenter, Storetveit omsorgsbolig, Ulrikstunet omsorgsbolig og Fyllingsdalen omsorg+.

Ungdommen arrangerer ulike aktiviteter for de eldre; bingo, basar, ulike små forestillinger, quiz, spill-kvelder, fakkeltog til jul for å nevne noe.

Tilbakemeldingene fra ungdommene er at det er gøy, kjekt og lærerikt å være sammen med de eldre. Lucia 16 år sa det så fint: "Vi er virkelig heldige som får jobbe med noe så kjærlighetsgivende som dette". heart

JOY er stolt og ydmyk over å ha skapt et prosjekt som bringer unge og eldre sammen i felles aktivitet. Å være vitne til de magiske øyeblikkene av livsglede som oppstår i dette samspillet viser oss at dette prosjektet er viktig og riktig. JOY skal jobbe for at enda flere ungdommer og eldre får oppleve livsglede gjennom generasjonstreff – SAMMEN gjør vi en forskjell!
 

Grieg Foundation støtter SAMMEN – et generasjonstreff. 
 

Gi med AvtaleGiro

For privatpersoner og firma som ønsker å støtte oss med et månedlig beløp kan vi opprette AvtaleGiro.

Fyll inn skjema nedenfor.

Gi med Vipps

Engangsbeløp kan Vippses til 10793 - Tusen takk!

Sammen gjør vi en forskjell!!

Vipps-logo