Bli JOY - fadder

Som JOY-fadder er du med på å gjøre en forskjell for barn med utviklingshemming i Aserbajdsjan. Mangel på offentlig hjelp og begrenset kunnskap om barn med utviklingshemming gjør at mange foreldre isolerer barna hjemme eller velger å plassere dem på institusjon. Som JOY-fadder er du en av våre viktigste støttespillere. Dine månedlige bidrag gjør at JOY kan jobbe langsiktig og skape varige positive endringer.

Du velger selv hvilket beløp du ønsker å bidra med. Pengene kommer alle JOY sine prosjekter til gode. 

Som JOY-fadder vil du motta nyhetsbrev fire ganger i året pr epost. I tillegg til informasjon om prosjektene vil vi følge noen av barna over tid slik at dere skal få bli godt kjent med dem. 

Rashad er et av barna som støttes av JOY sitt fadderprogram. Rashad ble plassert på Internat Shagan samme dag som sommerleiren startet i 2019. Han var 15 år og har bodd hele sitt liv sammen med mor, far og sine to mindre brødre.Han er metalt helt frisk, men har et handikap som gjør at han ikke kan gå eller bruke armene i særlig stor grad. Familien hans kom i en vanskelig økonomisk situasjon og den eneste muligheten for å få hverdagen til å gå rundt var å plassere Rashad på institusjon. Det ble en tøff sommer for Rashad…. Det hjelper ikke å være kognitivt sterk på Internat Shagan dersom du er fysisk svak. Her er det den sterkeste rett som gjelder. Rashad ble redd for å sove og redd for å spise – det ble en kamp for tilværelsen.

På JOY sin sommerleir fikk Rashad være med på utflukter – et pusterom i en slitsom hverdag. Han fikk et nært forhold til flere av de aserbajdsjanske frivillige som trøstet, støttet og hjalp han gjennom dagene.

Gi med AvtaleGiro

For privatpersoner og firma som ønsker å støtte oss med et månedlig beløp kan vi opprette AvtaleGiro.

Fyll inn skjema nedenfor.

Gi med Vipps

Engangsbeløp kan Vippses til 10793 - Tusen takk!

Sammen gjør vi en forskjell!!

Vipps-logo