JOY 

JOY er en humanitær organisasjon med et internasjonalt og nasjonalt engasjement. JOY sitt internasjonale arbeid er å fremme livsvilkårene til barn med utviklingshemming i Aserbajdsjan. I Norge jobber JOY for å engasjere barn og unge i humanitært arbeid gjennom fritidsaktiviteten «Fritid med mening». JOY er politisk og religiøst uavhengig.

Formålet til JOY er todelt:

  • Tilrettelegge for utvikling og læring for barn med utviklingshemming i Aserbajdsjan. Dette gjør JOY blant annet ved å heve kompetansen til de som jobber med barna til daglig. 
  • Engasjere barn og ungdom til å gjøre en innsats for andre – utdanne en ny generasjon med samfunnsengasjerte hjelpere. 

JOY består av et styre på fire personer. I tillegg har JOY et lokallag i Bergen og et fagteam. Fagteamet består av to vernepleiere, to spesialpedagoger, to sosionomer og to aktivitører. Fagteamet bistår styret i faglige spørsmål og følger opp prosjektene sammen med styret. Av arbeidet som blir gjort i Norge er frivillig. 

JOYs grunnleggende verdier:
  • Likeverd: Ethvert menneske har like mye verdi
  • Utvikling: «Ethvert menneske kan lære seg noe. Barnet lærer av sin egen aktivitet i de omgivelsene det oppholder seg i. Læring forekommer hvis og når forholdene er gunstige». Dr. Lille Nilsen
  • Engasjement: JOY skal vise og skape engasjement om arbeidet vi gjør. Frivillighet er ryggraden i arbeidet vårt.
  • Omtanke: JOY skal vise genuin omtanke og omsorg for barna vi jobber med. JOY skal hjelpe uten hensyn til nasjonalitet, rase, religion, samfunnsklasser eller politisk overbevisning.
Historien

Anita Molvik Müller jobbet fra 2002 til 2004 i Aserbajdsjan for Norges Røde Kors og for Norwegian Humanitarian Enterprise.  Arbeidet hennes dreide seg i stor grad om å hjelpe de vel 150 barna med utviklingshemming som bodde på Internat Shagan. Et av prosjektene hun startet var en sommerleir for disse barna.

Da hun dro hjem i 2004 klarte ikke lokale krefter å videreføre sommerleiren. I 2005 stiftet hun derfor JOY med det formål å videreføre sommerleiren. I årenes løp har organisasjonen vokst, og fått flere og større prosjekter. JOY har arrangert sommerleir hvert år siden 2005, og vil fortsette å gjøre det i årene framover. 

Gi med AvtaleGiro

For privatpersoner og firma som ønsker å støtte oss med et månedlig beløp kan vi opprette AvtaleGiro.

Fyll inn skjema nedenfor.

Gi med Vipps

Engangsbeløp kan Vippses til 10793 - Tusen takk!

Sammen gjør vi en forskjell!!

Vipps-logo