Våre prosjekter

Aserbajdsjan signerte i 2009 FN-Konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Til tross for det politiske standpunktet er barn med utviklingshemming fremdeles en svært sårbar gruppe i Aserbajdsjan.

JOY Center for Child Development

JOY Center for Child Development er et ressurssenter for hjemmeboende barn med utviklingshemming og deres familier. På senteret får barna hjelp til å utvikle sitt potensiale og foreldre får opplæring i hvordan de kan støtte sitt barn på en mest mulig utviklingsfremmende måte. Et av målene med JOY Center for Child Development er å legge til rette for at barn med utviklingshemming ikke isoleres hjemme og at foreldre ikke må ta det vanskelige valget å plassere barna på institusjon. 

Les mer om Joy Center

Sommerleir

I 2012 bodde det over 2600 barn på institusjon i Aserbajdsjan. JOY har prosjekter på en av disse institusjonene, Internat Shagan. På Internat Shagan bor det mellom 120 og 170 barn og ungdom i alderen 5 til 20 år. Institusjonen er ikke et godt sted for barn å vokse opp. Barna har svært varierte grader av psykiske, - og fysiske utviklingshemninger. Barna lider i tillegg ofte av underernæring og har en stor risiko for å bli utsatt for sykdommer på grunn av dårlige hygieneforhold. Få ansatte og mangel på kompetanse om de ulike diagnosene gjør at barna ofte blir overlatt til seg selv og får lite stimuli.

Hver sommer organiserer JOY en sommerleir for barna og ungdommene på Internat Shagan. For mange av barna er dette den eneste gangen i året de får oppleve verden utenfor institusjonens murer. 

Les mer om Sommerleir

 

 

 

Omtanke

JOY skal vise genuin omtanke og omsorg for barna vi jobber med. JOY skal hjelpe uten hensyn til nasjonalitet, rase, religion, samfunnsklasser eller politisk overbevisning.

 

 

 

.