"Fritid med mening" er en fritisaktivitet for barn og ungdom som ønsker å gjøre noe meningsfult for andre. JOY vil gjennom «Fritid med mening» lære opp en ny generasjon med hjelpere. Barn og ungdom skal få erfare at man i fellesskap kan gjøre store forskjeller for andre mennesker. «Fritid med mening» handler om å være engasjerte samfunnsborgere og medmennesker.

"Fritid men mening" er en fritidsaktivitet for alle barn og ungdom. Det stilles ingen krav til ferdigheter eller forkunnskaper. "Fritid med mening" handler om å fremme engasjement, kreativitet, fellesskap og samhold. I fellesskap kan man utrette store forskjeller for mennesker som trenger det. 

"Fritid med mening" er en innovativ fritidsaktivitet der barn og ungdom selv har innflytelse på hva de ønsker å gjøre innenfor feltene miljø, internasjonalt hjelpearbeid og nasjonalt hjelpearbeid.  Samtidig skal aktivitetene være et bidrag til å fremme et levende nærmiljø.  Eksempler på aktiviteter i "Fritid med mening" gruppene er oppsett av forestillinger, julemarked, lotterier, arrangementer på sykehjem, bruktmarked, innsamling av flasker.

JOY sine lokallag er ansvarlig for "Fritid med mening"-grupper i sine distrikter.  

JOY - lokallag Bergen

 

 

 

 

Små hender kan også utrette store ting!

 

 

 

 

.