Bli JOY - fadder

Som JOY-fadder er du med på å gjøre en forskjell for barn med utviklingshemming i Aserbajdsjan. Mangel på offentlig hjelp og begrenset kunnskap om barn med utviklingshemming gjør at mange foreldre isolerer barna hjemme eller velger å plassere dem på institusjon. Som JOY-fadder er du en av våre viktigste støttespillere. Dine månedlige bidrag gjør at JOY kan jobbe langsiktig og skape varige positive endringer.

Du velger selv hvilket beløp du ønsker å bidra med. Pengene kommer alle JOY sine prosjekter til gode. 

Som JOY-fadder vil du motta nyhetsbrev fire ganger i året pr epost. I tillegg til informasjon om prosjektene vil vi følge noen av barna over tid slik at dere skal få bli godt kjent med dem. 

Rashad er et av barna som støttes av JOY sitt fadderprogram. Rashad ble plassert på Internat Shagan samme dag som årets sommerleir startet på institusjonen. Han er 15 år og har bodd hele sitt liv sammen med mor, far og sine to mindre brødre.Han er metalt helt frisk, men har et handikap som gjør at han ikke kan gå eller bruke armene i særlig stor grad. Familien hans kom i en vanskelig økonomisk situasjon og den eneste muligheten for å få hverdagen til å gå rundt var å plassere Rashad på institusjon. Det ble en tøff sommer for Rashad.... Det hjelper ikke å være kognitivt sterk på Internat Shagan dersom du er fysisk svak. Her er det den sterkeste rett som gjelder. Rashad ble redd for å sove og redd for å spise - det ble en kamp for tilværelsen.

På JOY sin sommerleir fikk Rashad være med på utflukter - et pusterom i en slitsom hverdag. Han fikk et nært forhold til flere av de aserbajdsjanske frivillige som trøstet, støttet og hjalp han gjennom dagene.

                   

 

                                         

                                                                                                   

Støtte med engangsbeløp

Alle gaver til JOY mottas med stor takknemlighet. Pengene vil gå til alle JOY sine aktiviteter.  Gaver kan innbetales til kontonummer 5081 06 40240.

Du kan også vippse en gave, søk etter «JOY» eller bruk vipps-nummer 10793.

 

 

 

 

Sammen gjør vi en forskjell!

 

 

 

.

JOY-Fadder

* Felter merket med stjerne er obligatoriske

 

 

 

 

.