Bergen lokallag

JOY – Bergen lokallag er et lokallag av organisasjonen JOY.
Bergen lokallag skal støtte opp om JOY sitt formål ved å engasjere barn og ungdom i arbeid for andre.

Formålet til Bergen lokallag er:
- Å lære opp en ny generasjon med hjelpere gjennom fritidsaktiviteten "Fritid med mening"
- Å lære barn og ungdom om hvordan barn med utviklingshemming lever i Aserbajdsjan.
- Fremme fellesskap, samhold, kreativitet og engasjement.
- Etablere «Fritid med mening» grupper der barn og ungdom gjør en innsats for andre

Bergen lokallag har følgende "Fritid med mening"-grupper vinter vår 2019:

Fritid med mening for barn i 5. klasse - Søreide: Mandag fra 13.00 til 14.30:

Gruppen møtes hver mandag på Aurdalslia skole, fritidslokalet. Første gang mandag 4.februar. Programmet for vinterern våren 2019 er ikke helt bestemt enda, men gruppen skal iallfall besøke sykehjem, arrangere årelotteri og lage en sommeraktivitet.  "Fritid med mening" varer ut mai.

Vi begynner hver gang med et enkelt måltid.

Medlemskontingent 400 kr pr. halvår

Fritid med mening for ungdommer i 8. og 9. klasse - Søreide: 

Vinteren våren 2019 vil det bli arrangert divers kurs for denne gruppen. Ungdommene er selv med på å bestemme hvilke kurs som skal arrangeres og når disse skal være - ettermiddag eller helger.

Det vil bli servert enkle måltid når vi møtes.

Første treff blir torsdag 7. februar kl. 18.00 i Sælen kirke for å legge planer for dette halvåret.

Medlemskontingent 400 kr pr. halvår

Fritid med mening for ungdom i 1. klasse på videregående skole - Søreide - full.

Målet til gruppen er å delta på JOY sin sommerleir for barn med utviklingshemming i Aserbajdsjan sommeren 2019. De vil bruke vinteren og våren på å samle inn penger til å arrangere sommerleiren via dugnadsarbeid og skrive søknader. I tillegg vi de ha en helg med ledertreningskurs.

Medlemskontingent 400 kr pr. halvår.

 

 

 

Sammen gjør vi en forskjell

 

 

.

Påmelding til Fritid med mening

* Felter merket med stjerne er obligatoriske