Bergen lokallag

JOY – Bergen lokallag er et lokallag av organisasjonen JOY.
Bergen lokallag skal støtte opp om JOY sitt formål ved å engasjere barn og ungdom i arbeid for andre.

Formålet til Bergen lokallag er:
Engasjere barn og ungdom til å gjøre en innsats for andre – utdanne en ny generasjon med samfunnsengasjerte hjelpere.

- Oppleve gleden med å gjøre noe sammen og for andre

- Lære at vi alle, også ungdom, kan gjøre en stor forskjell

- Lære å ta initiativ og ansvar for gjennomføring av aktiviteter med andre barn og ungdommer

JOY - Bergen lokallag planlegger mange spennende aktiviteter i 2022. Vi håper at dette året skal gi oss mange gode og meningsfulle aktiviteter sammen!

SAMMEN - et generasjonstreff

JOY-Bergen lokallag har startet et spennende prosjekt på Søreide sykehjem. 12 ungdom har fått en kombinert deltidsjobb og fritidsaktivitet på sykehjemmet. Annen hver tirsdag forbereder de aktiviteter i to timer og annen hver tirsdag drar ungdommene til Søreide sykehjem og gjennomfører aktivitetene. Teamet har laget en flott sirkus forestilling og Bergen forestilling. 

Det er mange ungdommer som ønsker en slik deltidsjobb, og vi jobber med å få på plass finansiering til å utvide prosjektet i 2022. 

 

 

 

Sammen gjør vi en forskjell

 

 

.