Bergen lokallag

JOY – Bergen lokallag er et lokallag av organisasjonen JOY.
Bergen lokallag skal støtte opp om JOY sitt formål ved å engasjere barn og ungdom i arbeid for andre.

Formålet til Bergen lokallag er:
- Å lære opp en ny generasjon med hjelpere gjennom fritidsaktiviteten "Fritid med mening"
- Å lære barn og ungdom om hvordan barn med utviklingshemming lever i Aserbajdsjan.
- Fremme fellesskap, samhold, kreativitet og engasjement.
- Etablere «Fritid med mening» grupper der barn og ungdom gjør en innsats for andre

JOY - Bergen lokallag planlegger mange spennende aktiviteter i 2021. Vi håper at dette året skal gi oss mange gode og meningsfulle aktiviteter sammen!

SAMMEN - et generasjonstreff

JOY-Bergen lokallag har startet et spennende prosjekt på Søreide sykehjem. 12 barn og ungdom har fått en kombinert deltidsjobb og fritidsaktivitet på Søreide sykehjem. Annen hver tirsdag forbereder de aktiviteter i 2 timer og annen hver tirsdag drar ungdommene til Søreide sykehjem og gjennomfører aktivitetene. Teamet har laget en flott sirkus forestilling og skal etter høstferien lage en Bergen-forestilling. Prosjektet er godt mottatt på Søreide sykehjem!

Det er mange ungdommer som ønsker en slik deltidsjobb, og vi jobber med å få på plass finansiering til å utvide prosjektet fra januar 2022. 

 

 

 

Sammen gjør vi en forskjell

 

 

.